Japanese Thailand English

Toppage/ ยามาโตะมุเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด


ประวัติบริษัท
ยามาโตะมุเซ็น ประเทศไทย
นำเสนอเทคโนโลยีและวิทยาการล่าสุด

บริษัทการค้าทั่วไปผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดด้วย “ความสามารถทางธุรกิจ” และ “ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี” ที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้า และนำเสนอชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ล้ำหน้าขั้นสูงในกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ที่จะรองรับการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ของโลก