ข้อมูลบริษัทโดยสังเขป | ยามาโตะมุเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด


ประวัติบริษัท
ยามาโตะมุเซ็น ประเทศไทย
Toshiba Corporation business partners
เครื่องหมายการค้า:
YAMATO MUSEN(THAILAND)CO.,LTD.
ก่อตั้ง:
มิถุนายน 2553
เงินทุน:
110 ล้านบาท
รายละเอียดธุรกิจ:
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซมิคอนดัคเตอร์
จำนวนพนักงาน:
5 คน
โทร:
+66-(0)2713-1097-8
แฟกซ์:
66-(0)2713-1099
อีเมล์:
vorapoj@yamatomusen.co.th
เว็ปไซต์:
www.yamatomusen.co.th
ที่อยู่:
1000/61, P.B.Tower 15th Floor., Sukhumvit 71 Road. North Klongtan,Wattana, Bangkok 10110

ผู้บริหาร

CEO:
นาย ไออิชิ ฮิชินุมะ
กรรมการ:
นาย นาโอโตะ โทยามะ
กรรมการ:
นาย ฮิโรยูกิ เอ็นโด

เครื่องหมายการค้า:
บริษัท ยามาโตะมุเซ็น จำกัด
ก่อตั้ง:
21 สิงหาคม 2496
เงินทุน:
30 ล้านเยน
รายละเอียดธุรกิจ:
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซมิคอนดัคเตอร์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
โทร:
+81-(0)3-3866-2061
แฟกซ์:
+81-(0)3-3866-2447
เว็บไซต์:
www.yamatomusen.co.jp
ที่อยู่:
อาคารฮิงาชิจิคิ ชั้น 6 เลขที่ 3-10-7 ตำบลอิวาโมโตะ เขตชิโยดะ กรุงโตเกียว 101-0032

ผู้บริหาร

CEO :
นาย ไออิชิ ฮิชินุมะ
กรรมการ:
นาย โช โซโนดะ
กรรมการ:
นาย เทรุชิเกะ อาซาโนะ
กรรมการ:
นาย ฮิเดฟูมิ อิเคกามิ
ผู้ตรวจสอบ:
นาย ยาซุโอะ อิโต

โทร:
06-6363-2631
แฟกซ์:
06-6363-4519
ที่อยู่:
เด็นชิไคคัง ชั้น 8 เลขที่ 6-8-7 นิชิเท็นมะ เขตคิตะ นครโอซาก้า 530-0047