ความเป็นมา | ยามาโตะมุเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด


ประวัติบริษัท
ยามาโตะมุเซ็น ประเทศไทย

บริษัท ยามาโตะมุเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด

  • มิถุนายน 2553:ก่อตั้งบริษัท ยามาโตะมุเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด
  • สิงหาคม 2553:ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
  • ตุลาคม 2553 : เริ่มธุรกิจในประเทศไทยในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของโตชิบา