ยินดีต้อนรับ | ยามาโตะมุเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด


ประวัติบริษัท
ยามาโตะมุเซ็น ประเทศไทย

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในยุคข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องสร้างความหลากหลาย ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคมข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว ในปี2553เราได้ตั้งฐานการผลิตแห่งเอเชียขึ้นในประเทศไทยฐานการผลิตในเอเชียถือว่ายังคงมีการขยายตัวอย่างมากในช่วงศตวรรษที่21 เช่นเดียวกับประเทศไทยความต้องการในเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอาทิเช่น เซมิคอนดัคเตอร์และความต้องการต่อการแสวงหามูลค่าใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่นั้นมีเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมากกว่าแค่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ในวันนี้เราต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมแบบ
ไร้พรมแดนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และการเรียกร้องถึงนโยบายที่ถูกต้องชัดเจน ดังนั้นเราจึงต้องรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและก้าวเข้าสู่สังคมโลกที่ไร้ขีดแบ่งกั้นให้ได้อย่างแท้จริงรวมทั้งประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ทางสังคมและทำให้เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคม

 

ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ

นายไออิชิ ฮิชินุมะ